Effecten van het extreme weer

Binnen de kortste keren ontstonden in bebouwd gebied vele problemen door het extreme weer. Wegen, straten, tunnels en kelders liepen onder en het riool kon de extreme hoeveelheid water niet meer goed verwerken. Bij onze gezamenlijke 112-meldkamer kwamen die vrijdagavond meer dan 400 meldingen binnen die te maken hadden met de effecten van de extreme hoeveelheid regen en de storm en waarvoor bellers de hulp van de brandweer vroegen. Aan het begin van de avond kwamen er bij de 112-meldkamer zoveel meldingen binnen dat de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opriep om alleen het alarmnummer te bellen bij spoed en levensbedreigende situaties.

Evaluatie om voorbereid te zijn op dit crisistype

Van onze inzet is een evaluatie gemaakt. Het is goed mogelijk dat in de toekomst vaker sprake zal zijn van extreem weer in Nederland. De ervaringen die we nu opdoen willen we graag betrekken in de verdere voorbereiding op dit crisistype. De bedoeling van de evaluatie is dus nadrukkelijk om hiervan te leren.

Communicatie bij (dreigende) wateroverlast om overbelasting meldkamer te voorkomen

Stevige regenbuien kunnen wateroverlast veroorzaken. Wanneer bel je 112 en wanneer los je het anders op? Om hier eenvoudig antwoord op te geven delen we tijdens (dreigende) wateroverlast een infographic waarop inwoners kunnen zien wie ze het beste kunnen bellen in welke situatie. Meer informatie vind je op de pagina Wateroverlast.

infographic wateroverlast