In de gesprekken vanaf dat moment zijn veel vragen die leven naar boven gekomen: er was sprake van andere inzichten, kritiek, soms boosheid, maar ook herkenning van de problemen.

Er is onbedoeld een beeld ontstaan van een ver uitgewerkt plan waar nog beperkt invloed op mogelijk is. We betreuren dit en willen benadrukken dat een dergelijk plan niet bestaat, wel een denkrichting.

We hebben begrip voor de emoties. Naast de vele vragen tot verduidelijking horen we ook veel ideeën bij vrijwilligers en beroepsbrandweercollega's. Deze ideeën gaan we actief ophalen en we nodigen iedereen uit om deze vooral met ons te delen.

We hebben iedereen nodig om problemen aan te pakken en te werken aan een nog betere brandweer voor Noord-Holland Noord. Daarom nemen we tot het eind van dit jaar de tijd om samen met onze vrijwilligers, de burgemeesters van de zestien gemeenten en de gemeenteraden in gesprek te gaan. Op basis daarvan zetten we pas de volgende stappen. Dit zal niet eerder dan in 2023 leiden tot een plan.