Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft alle veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd kortstondig crisisnoodopvang voor 225 asielzoekers te realiseren om tijd te winnen voor een structurele oplossing. Voor Noord-Holland Noord gaat het om nog 175 asielzoekers, omdat vijftig asielzoekers al in crisisnoodopvang in de gemeente Schagen worden opgevangen.

De burgemeesters in Noord-Holland Noord hebben in een eerder stadium aangegeven een betere oplossing te zien in het versneld huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zogeheten statushouders. “We hadden gehoopt dat crisisnoodopvang daarmee niet nodig was”, geeft voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Anja Schouten aan. “Het blijkt echter dat beide stappen genomen moeten worden om te komen tot een oplossing. Dus zijn we blij dat de gemeente Heiloo bereid is ruimte voor crisisnoodopvang aan te bieden.”

Gebaar maken

Burgemeester Ten Bruggencate vindt het belangrijk dat de mensen goed worden opgevangen en biedt daarom deze locatie aan. “Ik doe dit om het COA en het Rijk uit een impasse te helpen”, reageert zij. “In Ter Apel verblijven te veel mensen in vreselijke omstandigheden. Ik vind het fijn om te voelen dat zowel college als raad gezamenlijk gehoor willen geven aan deze noodkreet.”

Omwonenden van sporthal Het Vennewater en andere belanghebbenden worden per brief geïnformeerd. Voor hen is er een informatiebijeenkomst op zaterdag 2 juli om 10.00 uur.

Positieve instelling

De uitvoering en inrichting van de crisisnoodopvang valt onder de verantwoordelijkheid van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Voorzitter Anja Schouten realiseert zich dat van medewerkers van de veiligheidsregio, van de gemeenten en van de inwoners veel gevraagd wordt met zowel de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne als asielzoekers. “Ik vind het hartverwarmend om de positieve instelling te zien van al die mensen die bereidwillig zijn hun handen uit de mouwen te steken om grote opgaven in korte tijd voor elkaar te krijgen”

Het Rijk heeft Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ondersteuning toegezegd van dertig ambtenaren. Dit weekend start het inrichten van de locatie. Vanaf volgende week worden de eerste mensen verwacht. Dan is er ook een team vanuit het Rijk aanwezig dat hen verder opvangt, begeleidt en verzorgt. Ook de medische zorg voor de asielzoekers zal daarmee door het Rijk worden geleverd.

Is er hulp nodig? 

Op dit moment hebben wij geen extra hulp nodig bij Sporthal Het Vennewater of ondersteuning in de vorm van goederen. Als dit in de toekomst wel zo is, zullen we daarvoor een oproep doen op onze kanalen.