Communiceren via VRNHN.nl

Begin van de zomer is afdeling Risico- en Crisisbeheersing binnen VRNHN begonnen met de stapsgewijze implementatie van deze nieuwe werkwijze voor crisiscommunicatie. Inmiddels is er een (voorlopig) definitieve werkwijze vastgesteld. Uitgangspunt is dat er bij een incident communiceren via onze publiekswebsite (VRNHN.nl) gecommuniceerd wordt. We gebruiken sociale mediakanalen om door te verwijzen naar de incidentinformatie op onze website.

Op de website worden deze incidentenberichten op een aparte pagina geplaatst. Deze berichten zijn ook direct op de homepage zichtbaar. Bij grotere incidenten kan er ook een crisisblok op de homepage geactiveerd worden. Er wordt nog wel steeds een eerste bericht geplaatst op X, om de pers en inwoners te laten weten dat er een incident is. Hierin staat de verwijzing dat de informatie over het incident op VRNHN.nl staat. Daar staan dan alle updates overzichtelijk bij elkaar.

Belangrijk is dat met deze nieuwe werkwijze van informeren van inwoners via ons eigen website meer stabiliteit is gecreëerd, omdat wij niet meer volledig afhankelijk zijn van sociale media voor delen van informatie tijdens incidenten en crises.