Op dit moment heeft NRG PALLAS een Quick Respons Team (QRT) dat 24 uur per dag zorgt voor de brandveiligheid op de Energy & Health Campus in Petten. Er wordt onderzocht of en onder welke voorwaarden we de samenwerking kunnen versterken op het gebied van de basis brandweerzorg in de kuststrook als ook de bedrijfscontinuïteit voor de bedrijven op de Energy & Health Campus.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en NRG PALLAS gaan komende maanden verschillende scenario's en opties onderzoeken.