Ambities 2024-2027 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
crisisfunctionarissen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord | voorkant beleidsplan

Samenwerken steeds belangrijker

De komende jaren werken we verder aan het versterken van de weerbaarheid en veerkracht van de samenleving. We zoeken de samenwerking met (nieuwe) publieke en private netwerkpartners en inwoners vanuit de overtuiging dat crisisbeheersing meer een gedeelde verantwoordelijkheid moet worden. 

Daarnaast staan we als regio ook voor de opgave om meer hoogwaardige (sturings)informatie beschikbaar te maken voor onze organisatieonderdelen, de meerwaarde van technologische innovaties te verkennen en blijvend te investeren in onze mensen en een duurzamere bedrijfsvoering. Het staat allemaal uitgebreid beschreven in het beleidsplan.