De commissie vormt een bestuurlijk platform waar op regionaal niveau samengewerkt wordt op het gebied van zorg en veiligheid. In de commissie werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de politie, justitie en GGD aan lokale vraagstukken die regionale afstemming behoeven. Zij doen dat op basis van de vraag van de gemeenten. Wanneer gemeenten tegen problemen aanlopen die ze niet op eigen schaal kunnen oplossen, kunnen ze de commissie inschakelen.

Missie

De Commissie Zorg en Veiligheid draagt als bestuurlijke platform bij aan de maatschappelijke opgaves die raken aan het zorg- én het veiligheidsdomein. Het is nodig samen te werken op het snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken en om tot succesvolle en duurzame oplossingen te komen.

Rol commissie

Met de Commissie Zorg en Veiligheid brengen we partijen samen om tot een betere samenhang tussen beleidsambities en projecten te komen.  De commissie monitort de praktijk, signaleert knelpunten en wisselt kennis uit en heeft een coördinerende en aanjagende rol. Besluitvorming ligt bij het bestuur van de betrokken organisaties en gemeenten. 

Ook speelt de commissie een rol in de landelijke lijn. De commissie kan namens de gemeenten belangrijke signalen zenden richting de landelijke partijen. Zo staan gemeenten verenigd sterker bij het landelijk adresseren van regionale problematiek.

Thema’s commissie

De commissie begeleidt een aantal thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid in een adviserende en/of besluitvormende functie:

 • Geweld hoort nergens thuis (adviesrol)
 • Personen met onbegrepen gedrag (adviesrol)
 • Monitoring Wet verplichte GGZ (adviesrol)
 • Ex-gedetineerden (adviesrol)
 • Jeugd, alcohol en drugs (adviesrol en besluitvorming jaarplan en financiën)
 • Zorg- en Veiligheidshuis (besluitvorming) 
 • Fakeboys (besluitvorming)
21 deelnemers van de Commissie Zorg en Veiligheid
Commissie Zorg en Veiligheid

Deelnemers

Bestuurlijke vertegenwoordigers in de commissie zijn:

Voorzitter

Jan Nieuwenburg

Burgemeesters

 • Rian van Dam (gemeente Hollands Kroon)
 • Mascha ten Bruggencate (gemeente Heiloo)
 • Marjan van Kampen (gemeente Schagen)
 • Ronald Wortelboer (gemeente Stede Broec) 

Wethouders

 • Jasper Nieuwenhuizen (gemeente Alkmaar)
 • Marjon van der Ven (gemeente Hoorn)
 • Marian van Kampen (gemeente Koggenland)
 • Mary van Gent (gemeente Hollands Kroon)

Verder zijn bij deze commissie aangesloten:

 • GGD Hollands-Noorden
 • GGZ Noord-Holland Noord
 • Zorg- en Veiligheidshuis
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord

Contact

Heb je een vraag aan de Commissie Zorg en Veiligheid? Stuur dan een e-mail.

Actueel

Vergaderingen Commissie Zorg en Veiligheid

De commissie komt vier keer per jaar bijeen:

 • Vrijdag 22 maart 2024

 • Vrijdag 21 juni 2024
 • Vrijdag 13 september 2024
 • Vrijdag 15 november 2024

In de media

Rond het thema zorg en veiligheid verschijnen regelmatig interessante artikelen in de media, vakbladen en tijdschriften.

U bent niet akkoord gegaan met de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid. Daarom wordt inhoud uit externe bronnen niet getoond. Accepteer de het cookiebeleid om de geblokkeerde inhoud te tonen.

Burgemeester Nieuwenburg op de voorkant van het blad Burgemeester
 • Krachten bundelen in Noord-Holland Noord - VNG
  Ga naar het artikel

 • Aanpak kwetsbare inwoners: niet loslaten, nooit opgeven - VNG
  Ga naar het artikel

 • Voorzitter Jan Nieuwenburg vertelt in het Burgemeestersblad over de Commissie Zorg en Veiligheid
  Ga naar het artikel
 • Podcast Echt luisteren is belangrijk -Geweld hoort nergens thuis
  Ga naar de podcast
 • Minister Grapperhaus en staatsecretaris Blokhuis brengen werkbezoek aan Noord-Holland Noord - VRNHN
  Ga naar het artikel
 • Minder incidenten rond verwarde personen? Zorg voor onderdak - NHD
  Ga naar het artikel (alleen toegankelijk voor gebruikers met een abonnement op het (digitale) NHD)
 • Webinar Regionale samenwerking zorg en veiligheid - VNG
  Ga naar het webinar
 • Campagne Zien drinken doet drinken - In control of alchohol & drugs
  Ga naar de campagne
 • Noord-Holland-Noord stelt nieuwe regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling vast - Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport
  Ga naar het artikel
 • Veiligheidsregio start Commissie Zorg en Veiligheid - VNG
  Ga naar het artikel
 • Meisjes geven telefoonnummer aan nep-loverboys op kermis in Schagen - NH Nieuws
  Ga naar het artikel