Opvang en voorzieningen voor vluchtelingen

Ik ben of ken een Oekraïense vluchteling. Waar kan ik informatie vinden over wat vluchtelingen het beste kunnen doen en waar ze terecht kunnen voor hulp?

Vluchtelingenwerk heeft een speciale website voor vluchtelingen met informatie in o.a. het Oekraïens: https://www.refugeehelp.com/. Hier vinden vluchtelingen informatie over bijv. huisvesting, zorg, onderwijs en werk.

Waar kunnen vluchtelingen zich aanmelden?

Vluchtelingen kunnen zich standaard melden bij een in- en doorstroomlocatie of bij de politie. Heeft een vluchteling zelf een veilige plek gevonden bij een relatie of een kennis? Dan kan hij/zij zich registeren via de gemeente.  

Wat is er allemaal geregeld voor vluchtelingen? Kunnen zij bijvoorbeeld naar de dokter of naar school?

Op deze webpagina van de Rijksoverheid vind je antwoord op veel vragen over het inreizen van Oekraïense vluchtelingen, registratie, opvang en voorzieningen.

Hoe wordt het onderwijs voor gevluchte kinderen geregeld?

Natuurlijk zijn zaken als onderwijs voor gevluchte kinderen essentieel. De eerste prioriteit van VRNHN ligt bij goede huisvesting. Vervolgens zal er aandacht zijn voor het onderwijs, waarbij gemeenten en schoolbesturen samen zullen werken op basis van een handreiking van het Rijk. Op deze webpagina van de Rijksoverheid vind je meer informatie over onderwijs voor vluchtelingen.

Welke nationaliteiten hebben Oekraïense vluchtelingen? 

De vluchtelingen zijn vooral vrouwen en kinderen met de Oekraïense nationaliteit, maar dat is niet altijd zo. In Oekraïne bevonden zich voor het uitbreken van de oorlog ook vluchtelingen uit andere landen, die dachten in het Oost-Europese land een veilig heenkomen te hebben gevonden. Door de Russische beschietingen en bombardementen moesten zij opnieuw vluchten. Daarnaast woonden in Oekraïne ook arbeidsmigranten en buitenlandse studenten die in het land hun leven niet meer zeker waren en moesten vluchten. 

Hoe zit het met het leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen?

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Op deze webpagina van de Rijksoverheid kun je antwoorden vinden op deze vragen.

Wat moet je doen als je als Oekraïense vluchteling ergens anders geplaatst wilt worden? 

Als je op een opvangadres verblijft, maar graag ergens anders geplaatst wilt worden, moet je je richten tot de gemeente waar je op dat moment verblijft. De gemeente kan dan kijken of binnen de gemeente andere opvang mogelijk is. Als dat niet mogelijk is, neemt de gemeente contact op met het planbureau van de veiligheidsregio. Gaat het om een acute situatie, dan kan de gemeente je doorverwijzen naar de doorstroomlocatie op de James Wattstraat in Alkmaar. Vanuit de doorstroomlocatie wordt dan gekeken of binnen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een alternatieve plek beschikbaar is of dat uitwijken naar een andere veiligheidsregio mogelijk is. In dat laatste geval loopt de coördinatie via een landelijk centraal punt.

Hulp bieden

Hoe kan ik helpen?

Heel fijn dat je iets wil betekenen voor mensen die hulp nodig hebben. Kijk op https://www.refugeehelp.com/offer-help hoe jij kan helpen.   

Kan ik jullie helpen, bijv. op de doorstroomlocatie op de James Wattstraat in Alkmaar?

Op dit moment hebben wij geen extra hulp nodig op de doorstroomlocatie in het Sportpaleis of bij één van onze andere taken. Als we in de toekomst wel extra medewerkers of vrijwilligers nodig hebben, zullen we daarvoor een oproep doen op onze kanalen. Op het platform RefugeeHelp kun je zien welke initiatieven jouw hulp goed kunnen gebruiken. 

Ik wil graag spullen doneren voor de doorstroomlocatie op de James Wattstraat in Alkmaar

Hoe mooi dit gebaar ook is, we hebben geen spullen of eten nodig. We werken al samen met de Kringloopwinkels. Wilt u graag helpen? Kijk op de webpagina Steun Oekraïense vluchtelingen van Vluchtelingenwerk Nederland om te zien wat u wel kunt doen voor de vluchtelingen. 

Ik heb een plek beschikbaar voor vluchtelingen. Waar kan ik dit melden? 

Voor het aanbieden van mogelijke opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen kun je het best contact opnemen met jouw eigen gemeente of de gemeente waar de plek beschikbaar is.

Ik heb Oekraïense vluchtelingen in huis genomen of wil dat graag. Waar moet ik aan denken?

Op de webpagina Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners van de Rijksoverheid kun je de handreiking downloaden. Hierin kunnen particulieren informatie vinden over het aanbieden van een opvangplek, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen er voor vluchtelingen beschikbaar zijn. 

Veiligheid in Nederland

Wat betekent de oorlog in Oekraïne voor onze veiligheid in Noord-Holland Noord?

Op de website van de NCTV kun je meer lezen over wat de oorlog in Oekraïne betekent voor onze nationale veiligheid: https://www.nctv.nl/actueel/nieuws/2022/01/03/de-oorlog-in-oekraine-en-onze-nationale-veiligheid.

Hoe kan ik mijzelf voorbereiden op een mogelijke noodsituatie?

Het is altijd goed om voorbereid te zijn op een mogelijke noodsituatie. Op crisis.nl vind je tips voor wat je kunt doen.