Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een tijdelijke opvang in 't Zand, gemeente Schagen, van in totaal vijftig asielzoekers. Daarnaast hebben we begin juli vier weken lang asielzoekers opgevangen in Sporthal Het Vennewater in Heiloo. Hier hebben we plek gecreëerd voor 175 mensen. Deze plekken werden ook grotendeels bezet. De crisisnoodopvang is begin augustus overgeheveld naar Sportpaleis Alkmaar. De mensen kunnen hier tot begin september blijven. Naar verwachting vanaf 8 september wordt een volgende crisisnoodopvang in gebruik genomen in de gemeente Bergen.