Sinds 1 november er is aan de Vok Koomenweg 3 in Wervershoof, gemeente Medemblik, een crisisnoodopvang voor rond de 200 asielzoekers in gebruik. Deze opvang is tot uiterlijk 1 mei 2024. 

Sinds 28 oktober 2022 is er een crisisnoodopvanglocatie voor asielzoekers in Petten, gemeente Schagen. Het is niet mogelijk gebleken om de crisisnoodopvang in Petten om te zetten naar een noodopvang, omdat deze in een Natura 2000 gebied staat. Daarom sluit de crisisnoodopvang op die locatie. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Schagen gevraagd een alternatieve locatie beschikbaar te stellen voor crisisnoodopvang en op termijn een noodopvang. Voor wat betreft de crisisnoodopvang (CNO), deze blijft tot uiterlijk 1 april 2024 in Petten en valt op dit moment onder de verantwoordelijkheid van de gemeente met woonbegeleiding vanuit het COA. De ondersteuning van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord betreft vanaf nu alleen de afbouw van Petten en opbouw van de crisisnoodopvanglocatie op de nieuwe locatie in Schagen Oost.

Eerder waren er crisisnoodopvanglocaties in Heiloo, Alkmaar, Bergen, Enkhuizen en Avenhorn.