Meestgestelde vragen

Er zijn veel vragen over de opvang van asielzoekers. Nog niet op alle vragen is een antwoord. Zodra er meer bekend is, delen we dat hier. 

Opvang en voorzieningen voor asielzoekers

Waarom worden de asielzoekers opgevangen in het Sportpaleis Alkmaar?

Het Sportpaleis Alkmaar is al ingericht voor Oekraïense vluchtelingen. Er is momenteel voldoende ruimte om 150 asielzoekers op te vangen op deze locatie voor maximaal 7 dagen.

Hoeveel asielzoekers komen naar de doorstroomlocatie Sportpaleis Alkmaar en voor hoe lang?

Maximaal honderdvijftig mensen die eerder in het aanmeldcentrum in Ter Apel verbleven, kunnen op de doorstroomlocatie worden opgevangen. De opvang is maximaal voor zeven dagen.

Is Alkmaar de enige locatie waar de mensen opgevangen worden die niet meer op het aanmeldcentrum kunnen blijven?

Ook in Nijmegen, Amsterdam en Oss zijn asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel opgevangen. Ondertussen blijft COA zoeken naar een locatie waar de asielzoekers langere tijd kunnen verblijven.

Verbleven de 150 asielzoekers die in Alkmaar komen eerder in andere gemeenten?

De asielzoekers komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Omdat daar geen plek meer was, dreigden zij op straat te komen staan. Een groep van 360 mensen is de eerste nacht ondergebracht in Amsterdam, Nijmegen en Oss. Vanaf woensdag 20 april worden vijftig mensen in Alkmaar opgevangen. Donderdag 21 en vrijdag 22 april worden opnieuw groepen van vijftig mensen verwacht. In totaal zullen honderdvijftig asielzoekers in het Sportpaleis Alkmaar verblijven.

Wat is de samenstelling van de groep? Welke nationaliteit hebben de mensen? Zijn het mannen, vrouwen, kinderen?

Het gaat voornamelijk om asielzoekers uit Syrië, Iran, Turkije, Nigeria en Eritrea. De verdere samenstelling van de groep is op dit moment nog niet bekend.

Zijn onder deze groep ook vluchtelingen uit Oekraïne?

De vluchtelingen uit Oekraïne hoeven geen asiel aan te vragen. Zij maken geen deel uit van de groep asielzoekers die op de doorstroomlocatie Sportpaleis Alkmaar wordt opgevangen. Wel kunnen vluchtelingen uit Oekraïne ook in het sportpaleis terecht voor intake en doorstroom naar één van de opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Waar kunnen vluchtelingen uit Oekraïne nu terecht in onze regio?

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen evengoed op de doorstroomlocatie in Alkmaar terecht. Omdat onze regio een groot aantal opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne heeft, is de verwachting dat niet veel vluchtelingen van de doorstroomlocatie gebruik hoeven te maken. Desondanks wordt een deel van de doorstroomlocatie vrij gehouden voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Blijft het bij deze groep of komen er nog meer asielzoekers naar Noord-Holland Noord?

COA zoekt in heel Nederland met spoed naar opvanglocaties voor asielzoekers, zodat mannen, vrouwen en kinderen die in Nederland asiel aanvragen niet op straat terecht komen. Waar deze opvanglocaties precies zullen komen, is nog niet duidelijk. In onze regio zijn eerder al honderd noodopvangplaatsen voor asielzoekers gecreëerd. Dit is in Hoorn, Schagen en Koggenland.

De tenten bij het aanmeldcentrum worden afgebroken, omdat het voor de asielzoekers geen leefbare situatie meer was. Nu worden zij opnieuw in tenten ondergebracht. Is dit wel een goede oplossing?

COA heeft de tenten waarin de asielzoekers noodgedwongen moesten verblijven in Ter Apel moeten afbreken, omdat de vergunning afliep. Omdat de mensen op straat dreigden te komen staan, hebben Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de gemeente Alkmaar aan het noodverzoek van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid gehoor gegeven om de mensen in het Sportpaleis Alkmaar onder te brengen. Dit is maximaal voor zeven dagen. Dit geeft het COA de tijd om een beter passende verblijfslocatie voor deze groep mensen te zoeken.

Hoe is de gezondheidszorg voor asielzoekers geregeld?

Als mensen die verblijven op de doorstroomlocatie gezondheidsklachten hebben, gaan zij naar de huisarts. Voor iedere doorstroomlocatie zijn daarover afspraken gemaakt door de gemeente of de GGD/GHOR met huisartspraktijken en huisartsenposten.

 

Hulp bieden

Kan ik jullie helpen, bijv. op de doorstroomlocatie in het Sportpaleis in Alkmaar?

Op dit moment hebben wij geen extra hulp nodig op de doorstroomlocatie in het Sportpaleis of bij één van onze andere taken. Als we in de toekomst wel extra medewerkers of vrijwilligers nodig hebben, zullen we daarvoor een oproep doen op onze kanalen.

Aan welke hulpgoederen is behoefte?

Hoe mooi dit gebaar ook is, er is op dit moment geen behoefte aan voedsel, kleding, speelgoed en dergelijke. Wij werken al samen met kringloopwinkels.