Privacy

Het Zorg- en Veiligheidshuis werkt volgens het privacyconvenant Zorg- en Veiligheidshuis Noord Holland Noord om de uitwisseling van informatie te waarborgen. Het staat voorop om rekening te houden met wetgeving en beroepsgeheim. Alle gemeenten in onze regio, justitiële partijen en zorgpartners zijn hierbij aangesloten. Het convenant is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Visie van en voor het Zorg- en Veiligheidshuis

Het landelijk kader Zorg- en Veiligheidshuizen beschrijft de doelstellingen en functie van de Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland. Het kader is gemaakt door én voor alle landelijke partners die deel uitmaken van het netwerksamenwerkingsverband ‘Zorg- en Veiligheidshuis'. Daarnaast heeft het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord een visie- en inrichtingsplan en uitwerking geschreven, die verder beschrijven hoe het Zorg- en Veiligheidshuis te werk gaat met complexe problematiek en verschillende doelgroepen.

Samenwerking

Met behulp van het samenwerkingsconvenant worden afspraken rondom de samenwerking tussen verschillende partijen in het Zorg- en Veiligheidshuis geformaliseerd en vastgelegd.

Onderzoek naar samenwerking

In 2015 deed Connie van der Lee (Rijksuniversiteit Groningen) onderzoek naar de effecten van en samenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis Noord Holland Noord. Ze heeft onder andere onderzocht hoe sleutelpartners deze samenwerking ervaren.