Marjolein wilde vooral mensen helpen. Daarnaast vindt zij dat de overheid in deze situatie naast elkaar moet staan. “Ik werk als coördinator op de afdeling Sociale stabiliteit bij de directie Samenleven en Integratie op het ministerie van Sociale Zaken. Onze afdeling richt zich op alles wat lokaal in de samenleving met integratie te maken heeft. We kijken naar maatschappelijke spanningen of issues op het gebied van integratie.”

Haar keuze om haar vinger op te steken toen de vraag om vrijwilligers kwam, is gezien haar werkveld niet vreemd. Toch is het meer haar ervaring met vluchtelingenopvang op het Griekse eiland Samos een aantal jaren geleden die haar ertoe bracht de stap te zetten. “Mijn echt interesse voor vluchtelingenopvang is daar ontstaan. En al was het werken op Samos intensiever, de behoefte van de vluchtelingen daar en in Nederland is eigenlijk gelijk. Zij zoeken veiligheid, eten, drinken en perspectief.”

Rijksambtenaar Marjolein van Tunen
Marjolein van Tunen

Medemenselijkheid

De rol van gastvrouw in de crisisnoodopvang betekent in de praktijk dat je aanspreekpunt bent voor bewoners. Marjolein: “Het gaat vaak om eenvoudige dingen: de zeep is op, dus je zorgt voor een nieuw stuk zeep. Je haalt de was op, gaat mee naar het ziekenhuis. Je hebt een vriendelijk woord voor iedereen en gaat af en toe dieper in gesprek als daar behoefte aan is. Waar het vooral om gaat, is het brengen van een stukje medemenselijkheid. Je legt contact en kijkt wat je in praktische zin kunt doen om het voor de mensen eenvoudiger en leefbaarder te maken.”

Ook al is het werk niet ingewikkeld, ze denkt dat het niet voor iedereen is weggelegd. “Het is niet heel erg heftig, maar toch wel emotioneel. Ik was er ook thuis wel mee bezig; bedenken wat ik kon betekenen voor de bewoners. Het is hulpverlening en dat moet je liggen. Ik heb dan ook veel bewondering voor de locatiemanagers en de projectleider, voor wie dit ook niet hun dagelijkse werk is.”

Bootcamples

De asielzoekers in de opvang hebben geen invulling voor hun dag en daarom zetten vrijwilligers zich hiervoor in. “De mensen vervelen zich enorm en dat snap ik ook”, vertelt Marjolein. “Beeld je het jezelf maar eens in: je hebt de hele dag niets te doen, je weet niet wat er gaat gebeuren en je hoort niets van het COA. Het is knap hoe mensen zich in deze onzekere situatie staande houden en respectvol naar elkaar zijn. Natuurlijk gebeurt er wel eens iets, maar dat is niet anders dan normaal.”

Marjolein besloot een bootcamples te organiseren om de dag te breken. Het idee ontstond doordat haar zoon personal trainer is. “Ik mocht zijn spullen lenen. Samen met hem heb ik een schema gemaakt. Een half uur bootcamp voor de vrouwen en vervolgens een half uur voor de mannen. Het ging voor geen meter, maar we hebben heel veel gelachen. Dat brak bij sommige mensen ook het ijs. Zo’n vorm van dagbesteding levert veel op.”

Stof tot nadenken

Haar ervaringen in Heiloo geven haar ook stof tot nadenken. “Ik heb me gerealiseerd dat we de mensen met al onze goede bedoelingen heel erg ontzorgd hebben. Ik kan me ook voorstellen dat je door de asielzoekers meer te betrekken in werkzaamheden en zelf verantwoordelijkheid te geven het verblijf voor hen leuker wordt en de dagen ook sneller gaan.”

Voor Marjolein zit haar inzet voor de crisisnoodopvang erop. Met haar leidinggevende had ze een eindtermijn afgesproken. “Het gewone werk moet weer gedaan worden, maar het was fijn om dit in Heiloo te kunnen doen.”  

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zoekt voor de crisisnoodopvang vrijwilligers die de asielzoekers een leuke dag kunnen geven. Het gaat om het aanbieden van activiteiten met een kop en een staart die je zelf organiseert en uitvoert, zodat de medewerkers van de crisisnoodopvang zich met het reguliere werk kunnen bezighouden. Je kunt de deelnemers of andere asielzoekers vragen om mee te helpen bij de activiteit. Misschien kun jij, alleen of met vrienden, iets betekenen bijvoorbeeld op het gebied van sport, spel, cultuur, creatieve bezigheden of het geven van Nederlandse les? Geef je ideeën en je contactgegevens door aan Team Vrijwillig: info@teamvrijwillig.nl.