Je hebt een schoorsteenbrand. Wat nu?

  • Doof snel het vuur in kachel of open haard met zand, zout of soda, om rook in je huis te voorkomen.
  • Sluit direct hierna de schoorsteen(smoor)klep.
  • Sluit direct de luchttoevoer van de kachel (bij de open haard de deurtjes).
  • Waarschuw direct de brandweer (bel 112).
  • Soms wordt vuur in de open haard geblust met behulp van een vochtig laken. Dit om roetvorming in de woning te voorkomen. Wees voorbereid en zorg dat je een oud laken in de buurt hebt.
  • Ventileer de ruimte direct na het doven van het vuur in verband met koolmonoxidevorming. Koolmonoxide is een reukloos, maar dodelijk gas!
  • Uiteraard zorg je ervoor dat personen en dieren hierbij zo snel en veilig mogelijk het pand verlaten.

Blus nooit met water!

Probeer nooit de schoorsteenbrand te blussen met water! Het water wordt namelijk bijna explosief in een overvloed van stoom omgezet. Er is dan een grote kans, dat het rookkanaal scheurt door de zeer snelle, maar zeer plaatselijke afkoeling.

Na een schoorsteenbrand

Na een schoorsteenbrand is het verplicht om je rookkanaal te laten vegen door een erkend bedrijf en te laten controleren op eventuele gebreken ontstaan door de schoorsteenbrand. Pas daarna mag je jouw open haard of houtkachel weer gaan gebruiken. Zorg dat je een rapport of verklaring krijgt van het erkende bedrijf.

Als de kanalen niet voldoende hersteld en gereinigd zijn, wordt er niet voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit en mag het stooktoestel niet worden gebruikt!

Meer informatie

Voor meer tips en informatie kun je contact opnemen met jouw gemeente of Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord.