Brandweer

Foto: / / Inter Visual Studio /

De brandweer in Noord-Holland Noord is sinds 1 januari 2015 geregionaliseerd. Dat wil zeggen dat de brandweer niet meer onder de zeventien gemeenten van het gebied valt, maar regionaal wordt aangestuurd door de veiligheidsregio.

Kazernes

Noord-Holland Noord kent 52 brandweerkazernes, hier vind je de contactgegevens. De kazernes worden organisatorisch aangestuurd door drie teams: Noordkop, Regio Alkmaar, West-Friesland. Bekijk hier het overzichtskaartje.

Vrijwilligers en beroeps

In onze regio zijn 1150 brandweervrijwilligers en 250 beroepskrachten werkzaam. Interesse om brandweervrijwilliger te worden? Kijk dan snel hier!