Regiovisie: Mentaal welzijn in de wijk

De diverse partners die deel uitmaken van de stuurgroep hebben samen nagedacht over wat we in de regio willen bereiken en hoe. Waar willen we de komende 5-10 jaar met de regio naartoe op het gebied van zorg en veiligheid? Wat willen wij voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid betekenen en hoe willen we het hulpaanbod voor hen en met hen vormgeven? Vanuit welke gedeelde visie en waarden werken we?

Door ons als regio achter één beeld, één verhaal, één ambitie te scharen, kunnen we inwoners die de mentale grip kwijt zijn eerder, beter en efficiënter hulp bieden.

Verhalen uit het werkveld

Op mensenmetonbegrepengedrag.vrnhn.nl delen we verhalen en good practices van partners die in hun werkveld te maken krijgen met mensen met onbegrepen gedrag. Zij laten weten wat ze tegenkomen, hoe ze daarmee omgaan en welke oplossingen voor hen werken.