Taakstelling opvang vluchtelingen Oekraïne ruim volbracht

Onze regio heeft zich enorm ingezet voor het realiseren van opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Er zijn gemeentelijke opvanglocaties ingericht en ook particulier wordt er opgevangen. De taakstelling vanuit het kabinet voor onze regio was om 3004 opvangplekken te realiseren. Op 25 juli 2022 waren er 3508 vluchtelingen uit Oekraïne in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opgevangen. We zijn hiermee een van de weinige regio’s die de taakstelling ruim heeft volbracht. We beschouwen de landelijke opdracht als afgerond, tenzij het kabinet met andere doelstellingen komt. Landelijk zal er dus niet meer doorverwezen worden naar onze regio. Lokaal kunnen er desgewenst nog plekken gevuld worden als Oekraïense vluchtelingen zich melden. En het beperkte aantal plekken dat in onze regio nog beschikbaar is, kan ingezet worden bij eventuele verschuiving van particuliere naar gemeentelijke opvang.