Taken regionaal samenwerkingsverband 
Voor de samenwerking en operationele coördinatie van de opvang is een samenwerkingsverband tussen gemeenten opgezet. Binnen dit nieuwe samenwerkingsverband worden de taken van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord sinds 1 april 2024 door de gemeente Alkmaar overgenomen. Gemeente Alkmaar is nu vertegenwoordiger van het regionaal samenwerkingsverband. De taken bestaan vooral uit het bovenregionaal verplaatsen van Oekraïense vluchtelingen naar een gemeentelijke opvanglocatie. Dit gebeurt door een Regionale Coördinator Vluchtelingen Spreiding (RCVS), nu in dienst bij de gemeente Alkmaar. 

Op Rijksoverheid.nl vind je altijd de meest actuele informatie en antwoord op de meestgestelde vragen.