Scenariokaarten

Onderstaande scenariokaarten zijn door de GHOR in nauwe samenwerking met een aantal zorgkoepels ontwikkeld. De kaarten zijn een uitwerking van de ‘zeven disbalansen’ die staan beschreven in het document ‘zorgcontinuïteit in balans’.

  1. Scenariokaart Uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT
  2. Scenariokaart Tekort aan personeel
  3. Scenariokaart Ontruimen en evacueren
  4. Scenariokaart Groot aanbod van cliënten
  5. Scenariokaart Logistieke stagnatie
  6. Scenariokaart Verstoring vervuiling (drink)water
  7. Scenariokaart Imagoschade schadelijke berichtgeving